Uurimiskeskkonnad

Allikas: Keeleleek


Süvalugemiseks

Humanitaari üks peamisi tööriistu on uurimiskeskkond, kus saab tegeleda tekstida lähedalt ja üksikasjalikult. Kuigi mõnel viisil on ikkagi uurija kirjutuslaud ja materjalid paremad kui mistahes tehnoloogia, saab tehnoloogia siiski ka uurimistöös oluliselt kaasa aidata. Näiteks

Mõned lahendused

Visual Research Environment

Visuaalsete uurimiskeskkondade loomisega on nähtud üksjagu vaeva, aga seal on ka palju arenguruumi, kuna arvutitehnoloogiad ei ole enamasti loodud selle jaoks. Sellised keskkonnad kuluvad ära mitte ainult uurivatele humanitaaridele, aga näiteks ka kohtumaterjalide uurimisel või ajakirjanike juures.

Mõningaid lahendusi ja materjale

Kommertslahendused

  • Nuix - visuaalne analüüsikeskkond, mida kasutati Panama paberite uurimisel.
  • Linkurious - visuaalne analüüsikeskkond, mida kasutati Panama paberite uurmisel [1]

Kauglugemiseks

Vaata ka Andmeanalüüs

Vaata ka Tekstianalüüs

Andmete ladustamiseks

Andmetega tulemuslikult ja jätkusuutlikult töötamiseks tuleb need ka korralikult ladustada ning loodud andmebaase järjepidevalt hallata. Selle kohta saab koguda materjale siia.

Andmehaldus


Vaata ka Artiklid avatud teadusest

Vaata ka Artiklid digiteerimisest

Vaata ka Artiklid versioonikontrollist

Vaata ka Standardid

Viited

  1. Lisa Trei 2016. Visualization tool prototyped by Stanford humanities scholars aids the investigation of ‘Panama Papers’. Stanford News June 3, 2016