Uudised.keeleleek.ee

Allikas: Keeleleek

Keeleuudised on katsetus koondada Eesti keeleteaduse ja naabervaldkondade uudiseid kokku. Ühelt poolt on tegu info koondamisega, teisalt on üles näidata, et on asutustel on võimalik oma uudisvoogu ise hallata, ent teada, et info jõuab ka koondatud suuremasse infovoogu.

Keeleuudiseid on omakord ka võimalik tellida RSS voona nt enda instituudi leheküljele või oma uudislugerisse. Kui oled huvitatud, võid ka vaadata keeleuudiste külastusstatistikat.

Tellitavate uudisvoogude loend

Tellimata uudisvoogude loend

Relevantsed asutused mil puuduvad standardse vorminguga uudisvood