Teadusarvutuste taristud

Allikas: Keeleleek

Teadusarvutuste taristud on kõrgjõudlusega arvutitöö jaoks varustatud arvutisüsteemid.

Eesti taristud

  • Tartu Ülikooli teadusarvutuste keskuse eesmärgiks on arendada välja teadusarvutuste tegemiseks vajalik arvutisüsteem ning koordineerida süsteemi kasutust:
  • EENeti hajusarvutuste osakonna klastri "Eesti Grid" alla on koondatud Eesti haridus-, teadus- ja kultuuriasutusetele suuremahulisteks arvutusteks vajalike arvutus- ning salvestusvõimaluste loomine
    • Kobararvutil on 10 arvutusnoodi ja kasutab SLURM ajakava plaanimissüsteemi

Teisi taristuid

Kommertslikud teenusepakkujad