Raivo Kelomees

Allikas: Keeleleek
  • Nimi: Raivo Kelomees
  • Töökoht: Vanemteadur, EKA; professor, TKK
  • Peamised huvid DHs: Visuaalne digihumanitaaria, digikunst, interaktiivne kunst
  • Hetkel käsil: Propriotseptsioon digikunstis
  • Hetkel õpin: Püüan ühendada oma varasemaid teadmisi: kunstiajalugu+psühholoogia+digikunst+psühhiaatria
  • Minult võib küsida: Kunstiajaloo tehnoloogilised küsimused
  • Võta ühendust koostööks: Jah.