Probleeme digitaalhumanitaarias

Allikas: Keeleleek

Digitaalhumanitaariale on omased hulk erialalisi probleeme, millele püütakse leida lahendusi. Kohati on need üldiste humanitaaria probleemidega kattuvad.

Määramatuse probleem

Digitaalhumanitaaria materjalid annavad üldiselt uuritavast materjalist puuduliku pildi. Kuna materjalide mahtu ja esindatavust annab mõnikord üsna täpselt hinnata, võib ka järelduste määramatust ehk kindluse võimatust või eksimusvõimalusi mõnikord üksikasjalikult määratleda.

Mõned teemakohased materjalid: