Piret Viires

Allikas: Keeleleek
  • Nimi: Piret Viires
  • Töökoht: Tallinna Ülikool, humanitaarteaduste instituut
  • Peamised huvid DHs: digitaalne kirjandus, kirjanduse ja tehnoloogia vahekorrad
  • Hetkel käsil: Tegelen viimased 17 aastat digitaalse kirjanduse ja kultuuri uurimisega, digitaalne kirjandus (ehk elektrooniline kirjandus ehk küberkirjandus) on ka praegu üks minu keskseid huviobjekte, olen õpetanud TLÜs kursust "Kirjandus ja tehnoloogia"; hakkan õpetama osa kursusest "Digitaalne kultuuriloome"; tegelen õppekavaarendusega
  • Hetkel õpin: digitaalse kultuuri ja digitaalhumanitaaria võimalikud seosed
  • Minult võib küsida: Võin anda vastuseid digitaalse kirjanduse ajaloo kohta, digitaalse kirjanduse erinevate esinemisvormide kohta, digitaalse kirjanduse teoreetiliste analüüsivõimaluste kohta
  • Võta ühendust koostööks: Jah