Peeter Tinits

Allikas: Keeleleek
  • Nimi: Peeter Tinits
  • Töökoht: Lingvistika doktorant TLÜs
  • Peamised huvid DHs: ajalooliste kultuuriprotsesside kirjeldamine, avatud teadus, uurimisprotsessi lihtsustamine
  • Hetkel käsil: Kirjutan doktoritööd ajaloolises sotsiolingvistikas, kus vaatlen muuhulgas eesti kirjakeele uuenduste levikut 19. saj lõpu, 20. saj alguse eesti keeles elektrooniliste korpuste põhjal. Katsetan ka formaalsete mudelitega.
  • Hetkel õpin: Bayes’i statistika
  • Minult võib küsida: R-i kohta, lihtsam mitmemõõtmeline statistika, artiklihaldustarkvara, plain text science, teksti veebist laadimine Pythoni või Perliga.
  • Võta ühendust koostööks: Jah