Maria Smirnova

Allikas: Keeleleek
  • Nimi: Maria Smirnova
  • Töökoht: Koordinaator
  • Peamised huvid DHs: andmebaaside värk hetkel, nii praktiline osa, kui ka küsimused, stiilis kellele kuuluvad andmed, kui on arendatud avaliku raha eest, kas peab olema avalik ja mil määral, kes seda otsustab?