Liisi Laineste

Allikas: Keeleleek
  • Nimi: Liisi Laineste
  • Töökoht: Eesti Kirjandusmuuseum
  • Peamised huvid DHs: kvalitatiivne+kvantitatiivne andmeanalüüs, andmekogumine internetist
  • Hetkel käsil: Tegelen internetikommentaaridega "Tujurikkuja" sketšidele aastast 2015/2016; Facebooki ja Twitteri kajastustega päevateemadele (nt eesti märgi skandaal, presidendi kõne EV aastapäeval 2017)
  • Minult võib küsida: QDA Miner (kvalitatiivse andmeanalüüsi programm), internetikultuur
  • Võta ühendust koostööks: jah, nt internetifolkloori teemadel