Kristian Kankainen

Allikas: Keeleleek
  • Nimi: Kristian Kankainen
  • Töökoht: MTÜ Keeleleek ning keeleteaduse ja keeletehnoloogia magistrant TÜs
  • Peamised huvid DHs: vadja keele taaselavdamine digitaalsete vahendite abil, vadja keele morfoloogia, uurimisprotsessi kirjeldamine ja automatiseerimine, avatud teadus ja avatud tarkvara
  • Hetkel käsil: morfoomika, funktsionaalne programmeerimine, programmeerimiskeeled, regulaarsed keeled, matemaatiline loogika
  • Minult võib küsida: XML, XQuery ja XSL kohta, regulaaravaldised, Git
  • Võta ühendust koostööks: Jah