Keeleteaduslike terminite vastetepakkumised

Allikas: Keeleleek

Keeleteaduse terminoloogiliste vastete süsteem on proov tekitada arutelupind uute mõistete sõnastamiseks ja võõrkeelsete sõnade vastete valimiseks. Selline süsteem võiks töötada väga mitmel erineval moel. See viki on üks katsetus, mis põhineb MediaWiki kasutuses oleva Request for Comments süsteemi analoogina.

Termini pakkumise-arutelu lehekülje sisu peaks vähemalt sisaldama:

  • eestikeelne sõna koos vii(de)tega tekstile, kus see esineb
  • võõrkeelne vaste koos vii(de)tega tekstile, kus see esineb
  • lingid sama mõiste kandidaatidele

Uusi termineid

Võõrkeelne termin Eestikeelne termin Viide Lisamise kuupäev
Big Data massandmed Digitaalhumanitaaria meililist 2014.02.25
Big Data suur-andmed Raamatupidamis- ja maksuportaal raamatupidajale 2014.02.25
Crowdsourcing ühisloome Eesti Vikipeedia, Rahvakogu (Urmo Kübara järgi) 2014.02.25
eyetracking silmajälgimine Teoreetiline keeleteadus Eestis IV 2013.12.18
language resource keelekogu TÜ eesti ja üldkeelteaduse instituut, Eesti Keele Instituut 2014.02.25
language resource keeleressurss Eesti Keeleressursside Keskus 2014.02.25