Juhend:Lehekülje muutmine

Allikas: Keeleleek

Igaüks, kellel on kasutajanimi võib ja on julgustatud muutma ükskõik, millist artiklit. Muudatused avalikustatakse artiklis kohe pärast käsku "Salvesta".

Sissejuhatus

Vikipeedia lehekülje muutmiseks vajuta lipikule "Muuda" lehekülje päises või alajaotuse pealkirja kõrval. Seejärel satud artikli muutmisvaatesse. Võid ka klõpsata lipikul "Muuda lähteteksti", siis satud leheküljele, kus on muudetava artikli vikikoodi sisaldav kast. Kui oled teksti muutmise lõpetanud, võiksid lisada lühikese resümee – kokkuvõtte tehtud muudatustest. Resümee jaoks on väike tekstiväli redigeerimiskasti all. Et näha, kuidas näeb lehekülg välja pärast tehtud muudatusi, vajuta kindlasti enne salvestamist nuppu "Näita eelvaadet". Kui oled tulemusega rahul, vajuta nuppu "Salvesta". Muudatused on viivituseta nähtavad kõigile Vikipeedia lugejatele.

Võid ka vajutada lipikule "arutelu", et näha vastava artikli arutelulehekülge, kus asuvad teiste kasutajate kommentaarid artikli kohta. Arutelulehekülge saab muuta samal viisil kui artiklilehekülge. Teine võimalus on vajutada arutelulehe päises lipikule "Lisa teema".

Aruteluleheküljel palun allkirjasta oma kommentaar, kasutades nelja tildet (~~~~) või pliiatsi pildiga nuppu muutmiskasti kohal. Allkirja ei lisata artiklileheküljele. MediaWiki tarkvara peab automaatset arvestust kasutajate tehtud muudatuste üle, mida võib näha artikli muudatuste ajaloos.

Pisiparandused

Artikli pisiparandus on muudatus, mis eeldatavasti ei nõua põhjalikumat arutelu. Linnukese lisamine "See on pisiparandus" kastikesse näitab, et erinevused sinu muudatuste ja lehekülje eelmise versiooni vahel on tühised, näiteks näpuvigade, vormistuse, liigenduse pisiparandused. Sisulised muudatused, näiteks entsüklopeedilise materjali lisamine või eemaldamine, mille hulka võib kuuluda kas või üheainsa sõna muutmine, kui sellega muutub artikli mõte, ei ole pisiparandused. Pisiparanduse märkimise võimalus on ainult registreeritud kasutajatel. Pisiparanduste märkimine on oluline, kuna viimaseid muudatusi jälgivad kasutajad saavad enda vaates pisimuudatused nimekirjast peita.

Uue lehekülje loomine

Uue lehekülje loomiseks on mitu võimalust.

 • Klõpsa punasel lingil. Avaneb lehekülje muutmiskast. Kirjuta sinna uus tekst ja salvesta.
 • Loo soovitud lehekülje link, et oleks võimalik lingil klõpsata. Selleks kirjuta topeltnurksulgudes lehe pealkiri (nt [[Lehekülg]]) sobivasse kohta. Salvesta lehekülg. Klõpsa lingil, kirjuta uue lehekülje tekst ja salvesta.
 • Sisesta artikli pealkiri Vikipeedia otsingusse. Kui Vikipeedias vastav artikkel puudub, tuleb ette lehekülg, millelt leiad punase lingi uue lehekülje loomiseks.
 • Asenda mõne lehekülje aadressiribas olev pealkiri pealkirjaga, mida tarvis, ning mine saadud aadressile.
 • Kirjuta järgmisesse lahtrisse loodava artikli pealkiri ja vajuta "Alusta lehekülge".

Teksti vormindamine

Vikipeedia tarkvara võimaldab teksti paindlikult vormindada. Allolevad tabelid näitavad, kuidas seda teha. Tabeli parem tulp näitab, mida kirjutada lähteteksti, ja vasak tulp näitab või selgitab selle tulemust. Kõige tähtsamad vormindusvõtted on ülevaatlikult esitatud Spikris.

Pealkirjad, nimekirjad, read

Pealkirjade tegemiseks kasutatakse võrdusmärke pealkirja teksti ees ja järel. Olenevalt sellest, mitu võrdusmärki pannakse, tekib erineva taseme pealkiri.

Pealkiri
Alampealkiri
Alam-alampealkiri

Kui artiklis on üle nelja pealkirja, ilmub lehe algusesse automaatselt sisukord. Sisukorra lisamist saab keelata, paigutades artiklisse märgendi __NOTOC__ . Kui vaikimisi pakutav sisukorra paigutus pole sobiv, saab sisukorra asukohta määrata __TOC__ märgendiga.

==Pealkiri== 

===Alampealkiri=== 

====Alam-alapealkiri==== 

Teksti alustamine uuelt realt ei tekita uut lõiku.

Aga tühja vahereaga saab lõigud eraldada.

Teksti alustamine uuelt realt 
ei tekita uut lõiku. 

Aga tühja vahereaga 
saab lõigud eraldada.
 • Listid on mõnusad:
  • Nendega saab teksti struktureerida
  • Nii on ilusam
* Listid on mõnusad: 
** Nendega saab teksti struktureerida 
** Nii on ilusam
 1. Nummerdatud loendid on ka praktilised:
  1. Selged
  2. Ilusad
# Nummerdatud loendid on ka praktilised: 
## Selged 
## Ilusad
Definitsioonide loendid 
loendid, mis sisaldavad definitsioone
Selgitatav sõna 
sõna selgitus
; Definitsioonide loendid : loendid, mis sisaldavad definitsioone 
; Selgitatav sõna : sõna selgitus
 • Erinevat tüüpi
  1. liste saab nüüd ka
   • lihtsalt segada
 
* Erinevat tüüpi 
*# liste saab nüüd ka 
*#* lihtsalt segada
Taandread võivad
alata
erinevalt kauguselt
:Taandread võivad 
::alata 
:::erinevalt kauguselt
Kui rida algab tühiku(te)ga, siis 

ta jääb täpselt selliseks, nagu ta on sisestatud – mitteproportsionaalses fondis

 Kui rida algab tühikuga, siis 
ta jääb täpselt selliseks, 
nagu ta on sisestatud – 
mitteproportsionaalses fondis
Tekst võib olla veeru keskel.
<center>Tekst võib olla veeru keskel.</center>
Eraldusjoon: ülalpool

allpool.

Eraldusjoon: ülalpool 
---- 
allpool.

Lingid

Link: Eesti.
Link: [[Eesti]].
Sama link, aga teise nimega: vabariik.
Sama link, aga teise nimega: [[Eesti|vabariik]]
Lingi vorminduse saab lisada ka sõna osale (näiteks kui sõna on käändes).
Näiteks: artikkel Eestist.
Lingid [[Eesti]]st ja [[Eesti]]sse 
viitavad artiklile [[Eesti]]
Saab kasutada automaatset lingi ümbernimetamist, kui link viitab mõnesse teise nimeruumi: Matemaatiliste valemite kirjutamine. Sel puhul lisab viki tarkvara püstkriipsu taha automaatselt pärast koolonit tuleva teksti.
Saab kasutada automaatset lingi 
ümbernimetamist, kui link viitab teise nimeruumi
[[Juhend:Matemaatiliste valemite kirjutamine|]]
Samasugust ümbernimetamist saab kasutada ka sulgudes oleva pealkirjaosa puhul: Alexander.
Samasugust ümbernimetamist saab kasutada ka sulgudes oleva 
pealkirjaosa puhul: 
[[Alexander (Tartu piiskop)|]]
Lehekülg Krevettide suguelu Ukrainas pole veel olemas.

Võid selle luua, klõpsates punasele lingile, kuid palume seda siiski mitte teha.

Lehekülg [[Krevettide suguelu Ukrainas]] pole veel olemas.
Ümbersuunamine teisele artiklile:

kirjuta lähteartikli esimesele reale järgmine tekst (topeltnurksulgudes sihtartikli nimi).

#suuna[[Eesti]]
Välislink: Google
Välislink: [http://www.google.com Google]
Võib ka panna lihtsalt internetiaadressi: http://www.google.com.
Võib ka panna lihtsalt internetiaadressi: 
http://www.google.com.
Või teha automaatselt nummerdatud lingi [1]

Sellist stiili saab kasutada näiteks välisviidete märkimiseks artikli tekstis. Sel puhul tuleb viide korralikult vormistada ka artikli lõpuosas välislinkide peatükis.

Või teha automaatselt nummerdatud lingi 
[http://www.google.com]
Viidad teistesse vikipeediatesse (intervikilingid) moodustatakse vastavast keelekoodist ja artikli pealkirjast selles keeles.
Näiteks:
[[en:Estonia]]
tekitab lehekülje vasakusse äärde
intervikilingi inglise Vikipeedia lehele "Estonia".

Alternatiiv
[[:en:Estonia]] tekitab teksti
sisse lingi samale leheküljele.
Artikkel lisatakse mingisse kategooriasse [[Kategooria:xxx]] märgisega, kus xxx tuleb asendada sobiva kategooria nimega. Selliseid märgiseid saab artiklile lisada mitu. Näiteks see lehekülg kuulub kategooriasse "Vikipeedia abilehed".
Näiteks 
[[Kategooria:Vikipeedia abilehed]]
lisab artikli kategooriasse Vikipeedia abilehed
Kategooriale linkimisel tuleb vikilingis sõna Kategooria ette kirjutada semikoolon. Näiteks kategooriale Eesti seadused saab linkida nii lingi tekstiga kui ilma: Kategooria:Eesti seadused
Näiteks kategooriale
[[:Kategooria:Eesti seadused|Eesti seadused]]
saab linkida nii lingi tekstiga kui ilma:
[[:Kategooria:Eesti seadused]]

Tüpograafia

Kaldkiri, Rasvased tähed, Rasvane kaldkiri.
''Kaldkiri'', '''Rasvased tähed''', '''''Rasvane kaldkiri'''''.
Kirjutusmasina tähed tehnilise teksti jaoks.
Kirjutusmasina tähed <tt>tehnilise teksti</tt> jaoks.
Saad sõnu läbi kriipsutada

või alla kriipsutada.

Saad sõnu <strike>läbi kriipsutada</strike> 
või <u>alla kriipsutada</u>.
Allindeks: x2 Ülaindeks: x2
Allindeks: x<sub>2</sub> Ülaindeks: x<sup>2</sup>
Väike kiri: abcdefghijk
Väike kiri: <small>abcdefghijk</small>
Viki vorminduse vältimiseks, näiteks, et kirjutada ülakoma sõnas

Shakespeare'i, kirjuta ülakoma ümber <nowiki>-sildid

''Shakespeare''<nowiki>'</nowiki>i
Arutelukülgedele kirjutatud arvamuste ja kommentaaride allkirjastamiseks kasuta nelja tildet. Salvestamisel asendab vikitarkvara need automaatselt kasutajanime ja salvestamise ajatempliga: Rebase-Rein 31. august 2005, kell 22:01 (EEST).
Kasutaja Rebase-Rein allkiri ja 
allkirjastamise ajatempel: 
~~~~

Pildid

Pildi lisamise kood on kokkuvõtlikult järgmine:

[[Pilt:{pildi_nimi}|{tüüp}|{ääris}|{paigutus}|{suurus}|{allkiri}]]

Ainult [[Pilt:{pildi_nimi}]] on kohustuslik. Enamiku piltide artiklile lisamise kood peaks olema järgmine: [[Pilt:{pildi_nimi}|pisi|pilti selgitav allkiri]]<tt> (ja pildi suurus jäetakse määramata). Ülejäänud parameetreid võib lisada vajadusel. Lisatavate parameetrite järjekord pole oluline.

Tüüp
'<tt>pisi' (=thumb), 'raam' (=frame), 'raamita' (=frameless). Määrab, kuidas pilti näidatakse (vaata näiteid).
Ääris
'ääris' (=border). Paneb pildile äärise ümber. Pole tarvis tüübiparameetriga "pisi" või "raam", mis on niikuinii äärisega.
Paigutus
'paremal' (=right), 'vasakul' (=left), 'keskel' (=center) või 'tühi' (=none). Määrab pildi paigutuse teksti suhtes. Vaikeväärtus on "paremal".
Suurus
'{laius}px', '{laius}x{kõrgus}px' või 'x{kõrgus}px' määrab pildi suuruse antud laiusest ja kõrgusest mitte suuremaks, pildi külgede suhe säilib; 'püsti' (=upright) kuvab püstasendis pildi muudest pisipiltidest kitsamalt. Üldjuhul tuleks pisipildi mõõdud määramata jätta ja kasutada vaikesuuruses pilte.
Kood ja selgitused Tulemus
[[Pilt:Wikipedesketch1.png|pisi|Pildiallkiri]]
 • Pilt artikli illustreerimiseks; klõps pildil avab suuremate mõõtmetega pildi.
 • pisi vaikimisi määratav laius on 220 px; registreerunud kasutajad saavad seda väärtust eelistustes oma äranägemise järgi muuta.
 • pisi vaikimisi määratav paigutus on "paremal"
Pildiallkiri

See tekst järgneb lehekülje koodis pildisüntaksile. Siin näites on näha, kuidas see tekst pildi suhtes paigutub.

[[Pilt:Wikipedesketch1.png|pisi|püsti|Pildiallkiri]]
 • Lisaparameetriga "püsti" on pilt vaikelaiusest 0,8 korda kitsam. Kasuta, kui on tarvis, et püstasendis pilt ei võtaks muude piltidega võrreldes enda alla sobimatult palju leheruumi. Parameetri vaiketegurit saab muuta (nt "püsti=0.5").
Pildiallkiri

See tekst järgneb lehekülje koodis pildisüntaksile. Siin näites on näha, kuidas see tekst pildi suhtes paigutub.

[[Pilt:Wikipedesketch1.png|pisi|100px|Pildiallkiri]]
 • Pildi laius on 100 px, lugeja eelistusi eiratakse.
Pildiallkiri

See tekst järgneb lehekülje koodis pildisüntaksile. Siin näites on näha, kuidas see tekst pildi suhtes paigutub.

[[Pilt:Wikipedesketch1.png|pisi|tühi|Pildiallkiri]]
 • Lisaparameetriga "tühi" on pilt pisipildi vaikelaiusega 220 px ja raamiga, aga paigutatud vasakule, mitte paremale, ning pildi kõrval pole teksti.
Pildiallkiri

See tekst järgneb lehekülje koodis pildisüntaksile. Siin näites on näha, kuidas see tekst pildi suhtes paigutub.

[[Pilt:Wikipedesketch1.png|raam|Pildiallkiri]]
 • Pilt originaalsuuruses (siin näites 229 × 233 px) ja raamiga.
Pildiallkiri

See tekst järgneb lehekülje koodis pildisüntaksile. Siin näites on näha, kuidas see tekst pildi suhtes paigutub.

[[Pilt:Wiki.png|50px|keskel|Pildiallkiri]]
 • Pilt on määratud suurusega, joondatud keskele ning ilma raami ja pildi all nähtava pildiallkirjata.
 • Otstarbekas piltide kasutamisel näiteks mallides.
 • Pildiallkirja näeb nii siiski, kui liigutada kursor pildi kohale.

See tekst järgneb lehekülje koodis pildisüntaksile. Siin näites on näha, kuidas see tekst pildi suhtes paigutub.

[[Pilt:Wiki.png|50px|ääris|vasakul]]
 • Pildi ümber on ääris, pilt on joondatud vasakule, määratud suurusega ja ilma pildi all nähtava pildiallkirjata.

See tekst järgneb lehekülje koodis pildisüntaksile. Siin näites on näha, kuidas see tekst pildi suhtes paigutub.

[[Pilt:Wiki.png|50px|paremal|link=Vikipeedia]]
 • Pilt on määratud suurusega, joondatud paremale ja ilma pildi all nähtava pildiallkirjata ning pilt on lingitud muule leheküljele kui pildi kirjelduslehekülg (antud näite puhul lehele Vikipeedia).

See tekst järgneb lehekülje koodis pildisüntaksile. Siin näites on näha, kuidas see tekst pildi suhtes paigutub.

[[:Pilt:Wiki.png|Viide pildi leheküljele]]
 • Link pildileheküljele (NB! koolon enne Pilt-i).
Viide pildi leheküljele
[[Media:Wiki.png|Lingi tekst]]
 • Link originaalfaili juurde (näiteks täissuuruses pildi juurde).
Lingi tekst

Vaata ka piltide kasutamise ja üleslaadimise juhendit, täpsemat süntaksi juhendit ja piltide artiklis kasutamise juhendit (ingliskeelses Vikipeedias).

Tabelid

Pikemalt leheküljel Juhend:Tabelite tegemine

Tabeleid saab teha kas standardsete HTMLi siltidega või kasutades vikisüntaksit:

{| class="wikitable"
|+ Tabel 1
! P1
! P2
! P3
! P4|-
| Lahter 1*1
| Lahter 2*1
| Lahter 3*1
|-
| Lahter 1*2
| Lahter 2*2
| Lahter 3*2
|-
| Lahter 1*3
| Lahter 2*3
| Lahter 3*3
|}
Tabel 1
P1 P2 P3
Lahter 1*1 Lahter 2*1 Lahter 3*1
Lahter 1*2 Lahter 2*2 Lahter 3*2
Lahter 1*3 Lahter 2*3 Lahter 3*3

Teksti ajutine peitmine

Teksti ajutiseks peitmiseks tuleb see redigeerimisaknas vormistada nii:

<!-- see tekst on peidetud --> Tulemus:

Päritolu

Juhend on üle võetud eestikeelse Vikipeedia juhendist ja on taasavaldatud CC-BY-SA 3.0 litsentsi alusel.