Henn Sarv

Allikas: Keeleleek
  • Nimi: Henn Sarv
  • Töökoht: IT Koolitus
  • Peamised huvid DHs: Digipool ja humanitaarpool
  • Hetkel käsil: sugupuud ja analüüs
  • Minult võib küsida: arvuti ja tarkvara kohta
  • Võta ühendust koostööks: piiratud mahus (aeg ja asukoht)