Harrastusteadus

Allikas: Keeleleek

Harrastusteadus ehk kodanikuteadus ehk huviteadus (i. k. citizen science, s. k. Bürgerwissenschaft) on avalikkuse osalemine organiseeritud teadustegevuses. [1][2]

Ettevõtmisi

  • 648 969 003 juhtumit vaatlusandmeid Global Biodiversity Information Facility's. Suur osa tuleb harrastusteadlaste sisendist.
  • Digitalgud piltidele link


Vaata ka

Runnel, Veljo. (2014). Assessing citizen science involvement in biological research. EUBON. [adm.eubon.eu/getatt.php?filename=oo_11933.pdf slaidid]

Viited

  1. Defining citizen science
  2. On the implications of a shared definition.