Elle-Mari Talivee

Allikas: Keeleleek
  • Nimi: Elle-Mari Talivee
  • Töökoht: teadur, Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumiosakond
  • Peamised huvid DHs: Ilukirjanduse uurimine digitaalhumanitaaria vahenditega
  • Hetkel käsil: Minu valmivas doktoritöös on pisike osa, mis on koostatud kunagi väikese tekstikorpuse osana; loodan selle suunaga tulevikus edasi tegeleda
  • Hetkel õpin: Püüan tutvuda kõigega, mis puudutab ilukirjandustekstide uurimist vastavate meetoditega
  • Minult võib küsida: Ei julge veel päriselt midagi pakkuda
  • Võta ühendust koostööks: Jah