Eesti keele ressursside loend

Allikas: Keeleleek

Siia lehele on püütud koondada kõik eesti keelega seotud ressursid (korpused, sõnastikud jmt). Keelt on siin all püütud mõista võimalikult avaralt, sisaldades mh piltmõistatusi ja muid pigem kultuurilisi nähtusi. Just selle avara mõistmise tõttu erineb see loend Eesti Keeleressursside Keskuse ülalhoitud loendist. Loendid on mõeldud teine-teist komplementeerima, erinedes sisu defineerituse laadis. Kui EKRK-l on magusaid murakaid, siis on siin ka mustikaid, vaarikaid ja pohli.

Ressursid on jaotatud võimalikult üldiselt, kusjuures tekstiliste ressursside alla kuuluvad "sõnast" suuremaid üksuseid (ehk tekste) sisaldavaid ressursse, ja leksikaalsed ressursid koondab materjale enam-vähem sõnasuuruste üksuste kohta. Bibliograafiline loend koondab temaatilist kirjandust. Viimane üksus loetleb varasemaid sarnaseid loendeid.

Paljud korpused on tõhusamini otsitavat regulaaravaldiste abil. Uued korpusotsingusüsteemid toetavad ka spetsialiseerunud korpusotsinguavaldiseid (nt standardiseeritud Corpus Query Lingua Franca, CQLF).

Kui teate või koostate ise sobivaid materjale, mida pole siin lehel veel viidatud, olete oodatud lisama ka need siia lehele, kas viki kasutajaliidese läbi või saates kirja haldurile.

Tekstilised ressursid

Leksikaalsed (tekstist väiksemate üksuste) ressursid

Bibliograafilised ja biograafilised ressursid

Entsüklopeedilised ressursid

  • Eesti Nõukogude Entsüklopeedia ja ENEKE tekstituvastatud faksiimilid

Muud ressursid

Soome-ugri keelte korpuseid ja ressursse

  • Liivi-eesti-läti sõnaraamat
  • Koostamisel uus eesti-läti sõnaraamat
  • Setokeelse ajalehe Setomaa korpus.
  • Võrukeelse ajalehe Uma Leht korpus.
  • Soome rahvusraamatukogu kogu Fenno-Ugrica sisaldab isuri, vepsa, mari ja mordva keele õpikuid, sõnaraamatuid ja ajalehetekste 1920.--1930. aastailt. Ülevaatlik teade EKI uudistest.
  • BEDLAN on Biological Evolution and the Diversification of Languages ehk keelemurretest bioloogilise evolutsiooni vaatenurgast vaatleb nii soome, kui ka ladina ja romaani keeli

Töörühmade ja teiste asutuste ressursside loendeid

Tarkvara

Eesti keelt töötlev tarkvara on eraldi loendis.