Eesti Digitaalhumanitaaria Selts/Praktilist

Allikas: Keeleleek

Siinsed dokumendid on mõeldud eelkõige seltsi liikmetele kasutamiseks. Nende abil kujundatakse seltsi tegevust ja vormi.

Avatud töödokumendid

Arhiiv