Eesti Digitaalhumanitaaria Selts

Allikas: Keeleleek

Siia on koondatud Eesti Digitaalhumanitaaria Seltsi materjalid.

Eesmärk

Eesti Digitaalhumanitaaria Selts asutati selleks, et koondada inimesi ja mõtteid sel teemal arutlemiseks ning valdkonna sihikindlaks arendamiseks. Selts loodab seeläbi luua paremad võimalused valdkonna uurijate vaheliseks koostööks, suurendada teadlas- ja ühiskonnas teadlikkust digitaalhumanitaariast ja selle pakutavatest võimalustest. Seltsi kavandatav tegevus hõlmab nii seltsisisest infovahetust kui avalikkusele suunatud üritusi ja veebiressursse.

Liitumine

Seltsiga liituma on oodatud kõik huvilised! Selleks tuleb täita liitumisvorm.

Tegevus

Seltsi tegevus võtab praegu kuju lähtudes peamistest eesmärkidest ja käepärastest vahenditest. Seltsi praktiliste toimingute kujundamiseks on abivahendid siin.

Kohtumised

Selts on kohtunud kolmel korral

  • Laupäev, 05.03.2016, kell 13.00 asutuskoosolek, Tartus, Kirjandusmuuseumi 4. korruse seminariruumis.
  • Laupäev, 09.04.2016, kell 16.00 töökoosolek, Tartus, J. Liivi 2-317.
  • Neljapäev, 26.05.2016, kell 16.00 töökoosolek, Tartus, Kirjandusmuuseumi 4. korruse seminariruumis.

Tulekul on üritus

  • Reede, 10.06.2016, kell 14.00 tarkvaraseminar, Tartus, Kirjandusmuuseumi 4. korruse seminariruumis.

Arhiiv

Seltsi alustamisega seotud kirjad: 26.02 10.03 31.03 14.04 19.05 31.05 30.09