EDS-kiri-31.03

Allikas: Keeleleek

Lugupeetud seltsi liikmed ja teised huvilised,

Doodle'i enamuse järgi teeme kohtumise laupäeval, 09.04 kell 16.00. Kohtumise jaoks leidsime koha Liivi 2 hoones, ruumis 317 (kolmas korrus).

Põhikirja mustand on jõudnud veidi täielikumasse vormi https://goo.gl/49BwS3 Seda saab kohapeal arutada. Mõnel meist on ehk rohkem kogemusi dokumentide ja MTÜdega. Kohapeal saab arutada ka kui kiire sellega on.

Kohtumise päevakava: - Põhikiri ja institsionaliseerimine ehk MTÜ. Seal hulgas: -- Juhtkond (kuidas valida, mis rollis) ja vajalikud rollid, mida täita. (Rollid sõltuvad vajalikest tegevustest ja neid ei pea kohe lukku panema.) -- Liikme rolli lahti kirjutamine (nt kas on vaja toetajaliikmeid, auliikmeid) - Toimeviiside arutamine -- Elektroonilise suhtluskanali valimine ja loomine -- Koosolekute sisu ja vorm - Tegevused lähiajal -- Ülevaate kogumine DH hetkeseisust Eestis (sellest täpsemalt kokkutulekul) -- Veebilehe loomine, seltsi tutvustamisega seotud tegevused -- Väike rakendusteseminar maikuusse (või juunikuusse) -- Digitaalhumanitaaria teadmusbaasi loomine -- Veel? - Eelarve ja rahastusallikad (võib-olla on kasulik rääkida sellest viimasena kui me teame veidi rohkem, mille jaoks see kuluda võiks) - Veel? (andke teada/pidage meeles)

Et kõigil oleks võimalik päevakavva midagi lisada ja et osasid päevakavapunkte kommenteerida, sai tehtud muudetav dokument siia: https://goo.gl/dHPWBp. Kui teil on mõtteid, mida peaks kaasama on hea sellest märku anda, et me teaks ajaga arvestada.

Täname huvi eest!

Parimate soovidega Peeter Tinits (algatajate nimel)


Dear members of the society and other interested people,

On the basis of a doodle majority, we arranged for the meeting to take place on 09 April at 16.00. We have found a place at Liivi 2, room 317 (third floor).

A draft of a constitution exists here https://goo.gl/49BwS3 but we can discuss at the meeting how fast we have to move with this. Translating the constitution into English is currentlya non-trivial task, but hopefully the non-Estonians will find a way to state their mind.

Agenda for the meeting: - Constition and institutionalization, including: -- Board (how should we organize this?) and its roles and tasks. As the roles depend on the required tasks we can keep the roles flexible at the start. -- Role of a member (e.g. do we need the roles of member, supporting member, honorary member differentiated, etc) - Principles of operation -- Finding and creating an electronic means of communication -- Content and format for the meetings - Activities in the near future -- Gather a summary on state of the art of DH in Estonia (more on this idea at the meeting) -- Website, and activities related introducing and public affairs of the society -- A small seminar on applications for the month of may (or june) -- Creating a knowledge base for digital humanities -- More? - Budget and potential sources (perhaps this is best for the last when we know what we could use it for) - More? (let us know / keep in mind)

We now also have an open document for comments on the agenda https://goo.gl/dHPWBp, unfortunately in Estonian. If you have extra ideas on what we should discuss, do write them in the agenda in whichever language, so we know to consider the time on Saturday.

Thanks for the interest!


Best regards, Peeter Tinits (on behalf of the initiators)