EDS-kiri-19.05

Allikas: Keeleleek

[Bilingual letter, English version below]

Lugupeetud seltsilised,

Doodle on rääkinud ja järgmine seltsi kohtumine on neljapäeval 26.05, kell 16.15. Asukohaks Tartu, Kirjandusmuuseumi uue osa 4. korruse seminariruum. Valvelauast saab juhatusi kui vaja.

Teemad

  • Praktilised ülesanded, mille lahendamisega tuleb alustada. Mõtleme läbi igaühe sisu täpsemalt ning püüame igaühele leida piisava hulga tegusaid inimesi.
    • Varasemad märkmed siin https://goo.gl/2lwrWB. Märkmeid saab täiendada varem ja kohtumisel. Ülesanded aitavad kujundada ka seltsi enda struktuuri.
  • Institutsionaliseerumine, jätkuvalt. Vähem oluline kui praktilised ülesanded. Suunan jälle põhikirja mustandile kommentaarideks: https://goo.gl/49BwS3
  • Võimalik tegevus lähiajaks - juuni esimene pool. Tarkvaraseminar: https://goo.gl/m0yCZn (sellele aitaks kaas veel mõni hea inimene, kes näitaks oma arvutioskusi ja võimalusi).

Parimate soovidega, Peeter


Dear society members,

The Doodle has spoken and the next society meeting will be on Thursday 26.05, at 16.15. Location in Tartu, at Literary Museum's 4th floor seminar room (where we had the meeting at 05.03). Directions at the desk or by phone 5074849

Topics

  • Practical tasks that need to be solved for the society. We will set out their contents in detail and try and find enough active people to get each of them going.
    • Earlier notes are here https://goo.gl/2lwrWB. These can be added to earlier and on the meeting. Tasks will also help form the society structure.
  • Institutionalization, still. Less important than tasks. Here's the constitution again (in Estonian for now) for comments: https://goo.gl/49BwS3
  • A potential activity for near future - first half of June. Software applications seminar https://goo.gl/m0yCZn (the event would win from a few more people who would like to show their computer usage skills and opportunities).

Best wishes, Peeter