EDS-kiri-14.04

Allikas: Keeleleek

[Bilingual letter: English version below]

Tere tulemast Eesti Digitaalhumanitaaria Seltsi siselisti,

Kui Te ei soovi siia listi kuuluda, palun kirjutage digitaalhumanitaaria@gmail.com. Iga listi liige saab saata siia kirju ja selles listis on sobiv ka mõnel teemal vestlust pidada.


Hetkeseis

 • Praegu on seltsil 50 liiget, kes panid ennast kirja veebivormis või käisid esimesel kohtumisel.
 • Me oleme võtnud kavva pidada seltsi praktiliseks arendamiseks kohtumisi iga kuu.
 • Me otsime veebilahendust, mis võimaldaks seltsi töid ja tegemisi korraldada.

9. aprilli kohtumine

Mis me otsustasime?

 • Me ei pea kiirustama MTÜ loomisega, võib oodata mõni kuu struktuuri kujunemist.
 • Üks esimesi eesmärke võiks olla digitaalhumanitaaria hetkeseisust ülevaate saamisega Eestis. Raamistik selle info korjamiseks on lähitulevikus loomisel (vb wiki-formaadis)
 • Tõenäoliselt parim viis organiseeruda on ülesannete kaudu. Palun kirjutage oma nimi ülesannete juurde, millega oleksite potentsiaalselt valmis tegelema või mille vastu tunnete huvi. Esmane nime kirja panemine ei ole kohustus panustada, vaid aitab sarnastest töödest huvituvatel inimestel seltsi sees teineteist leida. https://goo.gl/2lwrWB

Lähituleviku tegevused

 • Väike rakendusteseminar juuni algusesse. Abiks kuluks ära demonstreerima arvutirakendusi, mida Te ise kasutate või mida tahaks omadega jagada. Teame küll, mis probleemid humanitaarias tihti ette tulevad ja aitame üksteisel neid lahendada Rohkem infot siin: https://goo.gl/m0yCZn
 • Digitaalhumanitaaria Eestis sügiskonverents on leidnud endale juba seltsi kaudu abilisi, aga leiab rakendust veel mõnele: Saatke kiri mari@haldjas.folklore.ee, kui on mahti.
 • Seltsi maikuu praktiliste küsimuste kohtumine. Me rääkisime mai algusest, aga ehk jätta veidi rohkem etteteatamisaega praktilisteks tegevusteks ja plaani koondamiseks. Tegime doodle'i toimumisaja kohta: http://goo.gl/oaVVj4

Tundkem siis end listis koduselt!

Lugupidamisega, Peeter Tinits


Welcome to the internal list for Estonian Society for Digital Humanities,

If you don't want to be a on the list send us an e-mail at digitaalhumanitaaria@gmail.com. Any list member can send a mail in this list, and topical conversations are encouraged here.


Current state

 • As of this point we have 50 members who have signed up through the web form or attended the first meeting, willing to participate in forming the society
 • We have planned to have monthly practical meetings to keep the society in focus.
 • We're looking for web platforms that would support the organization's work.

Meeting on April 9, 2016.

What we decided?

 • We're in no rush with making the institutionalized non-profit NGO. We can take a few months, and see how the society pans out.
 • One of our first goals could be to gather an overview on the current state of DH in Estonia. A framework in which to gather this info is coming in the near future (possibly wiki-format).
 • The best way to organize initially is by tasks. Please write down your any task that you are interested in getting involved in. Writing your name is not yet an obligation to contribute, but just to get people organized, and to have options if some are unavailable at times. More names is better! Make yourself heard here: https://goo.gl/2lwrWB

Near-future activities

 • A small applications seminar planned for early June. Looking for volunteers to give 5-15 min demos on applications of their choice, see more in the document: https://goo.gl/m0yCZn
 • Fall Digital Humanities in Estonia Conference has already found volunteers from the society, but can always use more, contact mari@haldjas.folklore.ee for this.
 • May meeting for ESDH's practical questions. We discussed early May, but perhaps it is safest to leave a month forenotice and do this in late May. We made a doodle to find the time here: http://goo.gl/oaVVj4

Let's make ourselves at home!

Sincerely, Peeter Tinits