EDS-kiri-10.03

Allikas: Keeleleek

Tere!

5. märtsil 2016 loodi Tartus Eesti Digitaalhumanitaaria Selts.

Digitaalhumanitaaria on valdkond, mis keskendub infotehnoloogiliste lahenduste rakendamisele ja juurutamisele humanitaarteadustes. IT-rakenduste kasutamine on saanud humanitaarteadlaste igapäevatöö osaks ning selle teadlikum haldamine ja uurimistööga seostamine toob kasu nii uurijatele kui avalikkusele. Digitaalsete meetodite kasutamine toetab humanitaarteaduste arengut ning avab uusi vaatenurki ja lähenemisviise. Eesti Digitaalhumanitaaria Selts asutati selleks, et koondada inimesi ja mõtteid sel teemal arutlemiseks ning valdkonna sihikindlaks arendamiseks. Selts loodab seeläbi luua paremad võimalused valdkonna uurijate vaheliseks koostööks, suurendada teadlas- ja ühiskonnas teadlikkust digitaalhumanitaariast ja selle pakutavatest võimalustest. Seltsi kavandatav tegevus hõlmab nii seltsisisest infovahetust kui avalikkusele suunatud üritusi ja veebiressursse.

Seltsiga liituma on oodatud kõik huvilised! Selleks tuleb täita liitumisvorm aadressil https://goo.gl/p1eAUP. Liikmed saavad seltsi kujundamisel aktiivselt kaasa lüüa nii elektrooniliselt kui üritustel osaledes. Seltsi järgmine töökoosolek toimub aprilli alguses.

Lugupidamisega Eesti Digitaalhumanitaaria Seltsi algatusrühm


Hello!

On March 5 2016, the Estonian Society for Digital Humanities was formed.

Digital humanities is research area which focuses on applying and information technology to help humanities. IT applications have become a part of daily work in the humanities, and their more knowledgeable use and integration into research practices can benefit both the researchers and the public. Digital methods can support the humanities and open up new perspectives and approaches. The Estonian Society for Digital Humanities was founded to gather people and ideas for a focussed discussion and development of the field. The society hopes to increase the opportunities for cooperation between researchers, improve the awareness of digital humanities and its opportunities among the researchers and the public. The planned activities involve both intra-societal exchange of information as well as events and digital resources directed towards the public.

Anyone interested is invited to join the society! To do this, fill out the web application here https://goo.gl/p1eAUP. All members will have a chance to actively participate in giving shape to the society by participating in electronic communication and organized events. The next practical meeting for the society will take place at the beginning of April.

Sincerely. The initiating group for the Estonian Society for Digital Humanities