Crowdsourcing

Allikas: Keeleleek

Crowdsourcing ehk talguhange ehk rahvahange - vabatahtlik panus kollektiivse tulemuse saavutamiseks. Igaüks võib tegutseda eraldi, aga tulemus pannakse kokku koos.

Ettevõtmisi

  • Transcribe museum records to Take Notes From Nature. Panustatakse sellega, et üritatakse välja lugeda etiketil olevat infot.
  • Vaatluspäevikute transkribeerimine. Käekirja lugemisega jäävad tihti need süsteemid hätta.

Probleeme

Talgulise motiveerimine on raske. Ehk esimesed 20 teha on põnev, aga edasi mitte. Kui aga on 100 või 1000 inimest, siis ehk 20-st juhtumist ongi juba kasu.