Andres Karjus

Allikas: Keeleleek
  • Nimi: Andres Karjus
  • Töökoht: Tartu Ülikool / Edinburghi Ülikool
  • Peamised huvid DHs: statistiline andmeanalüüs, tekstitöötlus, andmekaeve, agendipõhine modelleerimine
  • Hetkel käsil: töö (TÜ) - sotsilingvistiliste protsesside andmepõhine modelleerimine; doktoritöö (EÜ) - korpusepõhine keelemuutuste modelleerimine, keel kui kompleksne süsteem
  • Minult võib küsida: statistiline andmeanalüüs, tekstitöötlus, andmekaeve, agendipõhine modelleerimine
  • Võta ühendust koostööks: jah