Aigi Rahi-Tamm

Allikas: Keeleleek
  • Nimi: Aigi Rahi-Tamm
  • Töökoht: dotsent
  • Peamised huvid DHs: erinevate töövahendite kasutamine ajaloo uurimisel ja populariseerimisel
  • Hetkel käsil: erinevad isikuloolised andmebaasid, nende omavaheline linkimine; tekstide kiirem ja mitmekihilisem analüüs; sündmuslooliste andmestike kandmine kaardile
  • Hetkel õpin: õppida oleks palju, kui vaid aega antaks
  • Minult võib küsida: Nt isikuloolised andmestikud
  • Võta ühendust koostööks: ikka